Головна » Статті » Методична допомога

СПИСОК АНГЛІЙСЬКИХ СКОРОЧЕНЬ

АС

average costs

середні витрати

AD

aggregate demand

сукупний попит

AFC

average fixed costs

середні постійні витрати

AR

average revenue

середній дохід

AS

aggregate supply

сукупна пропозиція

АТС

average total costs

середні змінні витрати

C

1. costs

витрати

 

 

2. consumption

споживання

 

 

3. constant

постійний, постійна величина

D

demand

попит

DI

disposable income

наявний дохід

Е

equilibrium

рівновага

FC

fixed costs

постійні витрати

G

government

уряд, урядові витрати

GNP

gross national product

валовий національний продукт

І

1. income

дохід

 

 

2. investment

інвестиції

IS

investment-saving

інвестиції-заощадження

і

interest

процент

L

labour

праця

LM

liquidity-money

ліквідність-гроші

LAC

long average costs

довгострокові середні витрати

LMC

long marginal costs

довгострокові граничні витрати

М

money, money supply

гроші, грошова пропозиція

МС

marginal costs

граничні витрати

МОС

marginal opportunity of costs

граничні   витрати   втрачених можливостей

MP

marginal product

граничний продукт

МРС

marginal propensity to consume

гранична       схильність       до споживання

МРК

marginal    product    of capital

граничний продукт капіталу

MPL

marginal    product    of labour

граничний продукт праці

MPS

marginal propensity to save

гранична      схильність      до заощаджень

MR

marginal revenue

граничний дохід

MRC

marginal resource costs

граничні  витрати  ресурсу  в грошовому виразі

MRS

marginal       rate       of substitution

гранична   норма   заміщення одного блага іншим

MU

marginal utility

гранична корисність

NI

national income

національний дохід

NNP

net national product

чистий національний продукт

P

price

ціна

PI

personal income

особистий дохід

Q

quantity

кількість

R

 

 

 

1. revenue

дохід, виручка

2. rent

рента

3. rate

ставка,      ставка      процента, податкова     ставка,      ставка орендної плати

S

 

 

1. supply

пропозиція

2. saving

заощадження

TC

total costs

валові (загальні) витрати

TR

total revenue

валовий (загальний) дохід

TU

total utility

загальна корисність

U

 

 

1. utility

корисність

2. unemployment

безробіття

VC

variable costs

змінні витрати

Vp

present value

теперішня вартість (майбутньої суми грошей)

W

wage

заробітна плата

Y

національний дохід у більшості випадків

Категорія: Методична допомога | Додав: Таня (19.07.2016)
Переглядів: 116 | Рейтинг: 5.0/3
Всього коментарів: 0
avatar