Експорт, ринки ЄС та інтернаціоналізація бізнесу

Безкоштовний онлайн курс розроблений на базі матеріалів Комерційної служби США, кращих українських та міжнародних практик ведення експортної діяльності і розвитку глобального бізнесу. Великий масив систематизованого матеріалу подається у концентрованій формі – оптимальний формат для зайнятих людей. Час навчання ви обираєте для себе самостійно – в межах визначеного часового проміжку. Ключова ціль – дати українським компаніям розуміння того, як необхідно налагоджувати системний експорт і будувати безпрограшні міжнародні стратегії. Навчання змінить ваше розуміння експортної діяльності і, цілком можливо, підходи до ведення бізнесу!

 

Цікаві уроки

Учні 11-Б класу на уроці економіки вчилися практично аналізувати потенціал національної економіки та демонстрували вміння досліджувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави; визначали основні напрями розвитку національної економіки, її галузі та сфери. В підсумку кожна з команд показала здатність оцінювати конкретні ситуації та приймати рішення про напрям розвитку власної національної економіки. А ще, в процесі  імітаційної гри «Моя держава», учні усвідомили значення і доцільність колективних дій,  вчилися стратегії співробітництва, переговорів та шліфували  вміння відстоювати власну думку.(Фото можна переглянути у фотоальбомі)

МУДРІ ЦИТАТИ ПРО ЖИТТЯ...

1. Тяжёлый труд — это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда должны были сделать. © Джон Максвелл

2. Раньше я говорил: «Я надеюсь, что все изменится». Затем я понял, что существует единственный способ, чтобы все изменилось — измениться мне самому. © Джим Рон

3. Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро. © Генри Форд

4. Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно. © Далай Лама

5. Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый это тот, кто часто использует слово «завтра». © Роберт Кийосаки

6. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. © Марк Твен

7. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз.© Томас Эдисон

8. Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают.© Томас Эдисон

9. Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин. © Уоррен Баффет

10. Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд

 

Завдання для 11-Б класу

Виконати до 18.09.2016

Заповнити таблицю

 

Мета

і предмет

діяльності

 

Власник

майна

 

Керівник

підприємства

 

Одержувач прибутку

 

Приклади сфер

діяльності

 

Комерційне

державне

підприємство

 

 

 

 

 

 

Казенне

державне

підприємство

 

 

 

 

 

 

Виробничий

кооператив

 

 

 

 

 

 

Збутовий

кооператив

 

 

 

 

 

Споживчий

кооператив

 

 

 

 

 

 

Кредитна

спілка

 

 

 

 

 

Завдання для 11-Б класу

Виконати до 07.09.2016 р

     По горизонталі:

1. Передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час за винагороду.

2. Виторг від реалізації товарів (послуг).

3. Імовірність отримання незапланованого прибутку або втрати ресурсів чи доходів.

4. Установлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету в розмірах і в терміни, передбачені законодавством.

7. Сучасна поширена назва керівника підприємства.

9. Одна з характерних рис підприємця.

10. Діяльність, спрямована на створення попиту й досягнення ці­лей підприємства через максимальне задоволення потреб спо­живачів.

11. Зменшення економічних вигод у результаті вибуття коштів або іншого майна.

14. Економічна категорія, що означає кількість грошей, за яку прода­вець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару.

15. Одна з функцій управління.

   

 По вертикалі:

1. Господарська діяльність, що здійснюється для отримання еко­номічних і соціальних результатів, а також із метою отримання прибутку.

5. Кількість товарів і послуг, які споживачі бажають і можуть придбати на ринку за встановленими цінами.

6. Процес створення матеріальних і нематеріальних благ.

8. Місце взаємодії продавців та покупців.

9. Результат інтелектуальної творчої діяльності підприємця.

12. Результат праці, створений для обміну і здатний задовольнити потреби споживача.

13. Задоволення суспільних потреб і отримання прибутку для під­приємця.