Головна » Статті » На допомогу вчителю

ГРА «Будуємо селище» (Тема «Організаційні форми приватних підприємств»)

 

МЕТА: познайомити учнів із сутністю процесу виробництва й організації праці на прикладі будівництва; закріпити навички математичних розрахунків і групової роботи; показати принципи введення звітної документації, переговорів та укладання підприємницьких угод; розвивати критичне мислення.

 

МАТЕРІАЛИ:

  • «Основні правила гри» – для кожної групи (додаток А);
  • «Економічна інформація по продуктивності праці кожної фірми»

       (додаток Б);

  • «Правила ведення розрахункового рахунка» (додаток В);

    -    «Відомість обліку матеріалів» (додаток Г);

    -   «Накладна на матеріали» (по 5 штук на фірму) (додаток Д);

  • «Чек» (по 15 штук на фірму) (додаток Е);

     -   «Розрахунковий рахунок» (по 1 на фірму) (додаток Є);

  • «Сертифі­кат на дачний будиночок» (додаток І)

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

1. Об’єднуємо учнів класу в групи по 3 учні.

2. Оголошуємо, що вчитель виконує роль державного експерту з фінансово-економічного аналізу. Кожній групі необхідно визначити назву фірми та розподілити обов'язки (президент фірми, головний бухгалтер і менеджер з постачання).

3. Роздаємо кожній групі «Основні правила гри».

4. Після їх опрацювання  роздаємо матеріал «Економічна інформація по продуктивності праці кожної фірми» відповідно до профілю фірми.

5. Фірми опрацьовують інформацію «Правила ведення розрахункового рахунка».

6. Роздаємо решту навчального матеріалу: «Відомість обліку матеріалів»,  «Накладна на матеріали» (по 5 шт на фірму) , «Чек» (по 15 шт на фірму), «Розрахунковий рахунок».

7. Наголошуємо, що побудований дачний будиночок здається представ­нику держави, який перевіряє за відомістю наявність усіх необхідних будівельних матеріалів, порівнює їх з накладними, списує їх з відомості фірми, а також пере­віряє за розрахунковим рахунком, чи перерахувала ця фірма в банк гроші на будівництво дачних будиночків.

Якщо будівельних матеріалів достатньо, представник держави (після зняття з розрахункового рахунку коштів і списування з відомості матеріалів) виписує Сертифікат на дачний будиночок.

Кожна фірма має самостійно розрахувати собівартість збудованого дачного будиночка. Для цього головний бухгалтер фірми обчислює, скільки коштів витраче­но на оплату будівельних матеріалів, необхідних для будівництва дачного будиночка.

Отримавши сертифікат, що підтверджує будівництво будиночка, фірма може відразу продати його державі, отримавши торгову надбавку в розмірі 15 % від собі­вартості дачного будиночка, а може й не продавати його, оскільки ринкова вартість на дачний будиночок може змінитися і тоді держава куплятиме за іншими цінами — більш високими або низькими. В цьому полягає певний фінансовий ризик.

8. Проведення гри. Консультування фірм за необхідністю.

9. Обговорення та підбиття підсумків гри:

- необхідно обчислити загальний залишок коштів на роз­рахунковому рахунку фірми і залишок будівельних матеріалів за Відомостями фірми (використовуємо для обчислення базові дані);

- обчислюємо суму грошей, що припадає на кожно­го працівника фірми (виграє фірма, в якої ця сума найбільша);

- обчислення  можна здійснювати  за ринковими цінами, що встановлюються під час гри та за якими продавались будівельні матеріали протягом остан­нього місяця виробничої діяльності фірми.

 

Додаток А

Основні правила гри

1. Ви -  фірма, що спеціалізується на виробництві одного з будівельних матеріалів: цементу, цегли, дощок, шиферу, арматури.

2. В класі по дві Фірми займаються вироблення одного продукту.

3. Крім того, що Ви займаєтесь виробництвом, Ви ще й займаєтесь будівництвом окремих дач. При цьому Ви прагнете побудувати їх якнайбільше та вигідно продати державі.

4. Ви знаєте, що на будівництво однієї дачі необхідні такі матеріали і в такій кількості:

- цегла - 10 тис. шт.,

- бетон - 9 тис. кг,

- арматура - 500 кг,

- шифер - 80 шт.,

- дошки - 200 шт.,

- гроші - 200 тис. грн.

5. На початку гри у Вас є  на розрахунковому рахунку 200 тис. грн.

6. Усі розрахунки між фірмами проводяться безготів­ковим способом, тобто з використанням розрахун­кового рахунку.

 

•   Усі фірми повинні заповнювати необхідні доку­менти (розрахунковий рахунок, накладні на мате­ріали, чеки і, за необхідності, сертифікати).

•    Фірми підраховують собівартість збудованих дач­них будиночків.

•  Головний бухгалтер підбиває фінансові підсумки, аналізує розрахунковий рахунок фірми.

•    Менеджер з постачання перевіряє залишок буді­вельних матеріалів на складі за Відомістю обліку.

•    Президент визначає, скільки продукції вироблено фірмою за минулий місяць, і ці дані заносяться до Відомості фірми.

•    Після закінчення певного часу вчитель зупиняє гру, щоб провести детальний фінансово-економічний аналіз.

 

Додаток Б

Економічна інформація по продуктивності праці кожної фірми

  • Фірми з виробництва цегли виготовляють 600 штук цегли на добу на одного працівника за 26 робочих днів на місяць. При цьому кількість працівників у кожній фірмі дорівнює кількості учнів, що входять у цю фірму.

- Фірми з виробництва бетону виготовляють 650 кг бетону на добу на одного працівника за 26 робочих днів на місяць.

  • Фірми з виробництва шиферу виготовляють 7 тис. шт. шиферу на добу на одного працівника за 26 робочих днів на місяць.

-     Фірми з виробництва арматури виготовляють 55 кг арматури на добу на одного працівника за 26 робо­чих днів на місяць.

-    Фірми з виробництва дощок виготовляють 20 шт. на добу на одного працівника за 26 робочих днів на місяць.

 

Додаток В

Правила ведення розрахункового рахунка

Кожна фірма має на розрахунко­вому рахунку суму в розмірі 200 тис. грн. Крім цього, кожна фірма має на своєму складі запас власної продукції. Слід підрахувати, який будівельний матеріал і в якій кількості наявний у вас на складі (цегла, бетон, шифер, арматура, дошки).

Крім коштів на розрахунковому рахунку і власної про­дукції, виробленої в минулому місяці, фірми нічого не мають. Щоб збудувати дачний будиночок, потрібно придбати всі матеріали, яких не вистачає, в інших фірмах. При цьому фірми можуть укладати угоди купівлі-продажу, орієнтуючись на вільні ринкові ціни.

Орієнтовні базові дані (інформація тіль­ки для вчителів) використовуються лише під час підбиття підсумків гри: 100 шт. цеглин — 600 грн., 100 кг бетону — 650 грн., 100 кг арматури — 5 500 грн.; 10 шт. шиферу — 700 грн., 10 шт. дощок — 1 000 грн.

 

Додаток Г

Відомість обліку матеріалів

                                                                                                Фірма_______________

                                                                                         Назва матеріалу____________

Вироблено (при­дбано)

Продано (витра­чено)

Залишок на складі

 

У кого

Кіль­кість

У кого

Кіль­кість

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Здав_____________________

Прийняв _______________________

Додаток Д

Накладна на матеріали

Фірма________________________________________________________________

Найменування матеріалу________________________________________________

Кількість______________________________________________________________

Виробник (постачальник)________________________________________________

Президент фірми-постачальника__________________________________________

Головний бухгалтер____________________________________________________

   Додаток Е                                                                                        

   Чек№

Сума____________________________________________________________

Сума (прописом)__________________________________________________

Одержувач (ПІП)__________________________________________________

Паспорт_____________________________________________________________

Президент_____________________________

підпис за зразком

Головний бухгалтер____________________________підпис за зразком

 

Додаток Є

Розрахунковий рахунок

Фірма____________

 

Прихід

Видатки

Залишок

 

стаття

Сума

стаття

сума

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Додаток І

Сертифі­кат на дачний будиночок.

Сертифікат

Цим засвідчується, що фірма_____________ збудувала________________

____дачних будиночків.

Начальник будівельного управління_____________________________

 

 

Інформація для вчителя                                      

Розглянемо будівництво дачі для фірми, яка займається виробництвом цегли.

На розрахунковому рахунку фірми на початок гри пере­буває 200 тис. грн. Будівництво однієї дачі коштуватиме фірмі 117 600 грн. (виходячи з ринкових цін). За умо­вою задачі, три працівники виготовлять за добу 1 800 шт. цегли, отже, за 26 робочих днів у місяці вони виго­товлять 46 800 шт. цегли, що в грошовому вираженні становитиме 280 800 грн.

На цей момент фірма має дохід у 480 800 грн. Із цього випливає, що фірма може дозволити собі побудувати за місяць чотири дачі, а також залишити 10400 грн.

 

 

Категорія: На допомогу вчителю | Додав: Таня (03.05.2017)
Переглядів: 332 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar