Головна » Статті » На допомогу вчителю

ГРА «Складання бізнес-плану» (Тема «Менеджмент у підприємницькій діяльності» )

МАТЕРІАЛИ:

 1. Картка «Функції експертів - інвесторів» (додаток А).
 2. Картка «Структура бізнес - плану» (додаток Б).

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

1. Об’єднуємо учнів класу в групи, які працюють над створенням свого проекту бізнес-плану.

2. Крім того, із числа найпідготовленіших учнів створюється  група “експертів -  інвесторів” з 2 - 3 чоловік. Завдання кожної групи – переконати “експертів -інвесторів” в вигідності вкладення коштів саме в їхній проект.

3. Кожній групі гравців та групі “експертів інвесторів” на першому етапі проведення гри видаються картки «Функції експертів - інвесторів» та «Структура бізнес - плану». Вони містять  дані для проведення гри, необхідні формули, які можуть знадобитися в процесі підготовки бізнес-плану.

4. Учні самостійно працюють над складанням бізнес-плану, аналізують отримані результати.

5. Проводиться захист бізнес – планів. Кожна група намагається переконати групи «експертів - інвесторів» в ефективності свого проекту.

6. Як  підсумок  організовується  обговорення  результатів проведених розрахунків, дається  кінцева оцінка діяльності всіх груп.

 

Додаток А

Функції експертів – інвесторів

 Експертна група здійснює такі функції:

- консультує учасників гри щодо розробки бізнес-плану за відповідну кількість балів;

- вирішує спірні питання що виникають у процесі гри;

- дає поетапну оцінку роботи гравців;

 • здійснює вибір оптимального варіанта бізнес-плану в цілому та його окремих розділів, представляє своє рішення керівникові гри (вчителю) і захищає це рішення.

 

Додаток Б

Структура бізнес - плану

1. Титульний листок, на якому вказується точна назва проекту, сектор економіки, автор проекту, повна адреса, ідентифікаційний код, відповідальна особа, дата розробки, експерти.

 

Загальна частина

1 розділ - загальна характеристика фірми (основні види та характер діяльності: виробнича, торгівельна чи діє в сфері послуг; що і як фірма може запропонувати своїм клієнтам; місце розташування, основна мета фірми, назва, юридичний статус тощо).

 

2 розділ - виконавче резюме – скорочена версія плану  ("повідомлення про наміри").

Хоч виконавче резюме розташоване на початку бізнес-плану, складати його потрібно після закінчення роботи. Лише коли план повністю продуманий та написаний, можна в короткій формі викласти його зміст.

         Основна мета - представлення у максимально вигідній формі найважливішої інформації для потенційних партнерів на фінансову підтримку яких розраховує підприємець.      

 

3 розділ - дослідження ринку продукції та послуг .

Складання цього розділу починається з чіткого визначення обєкта пропозиції на споживчому ринку.

         Може включати підрозділи: “Перелік і характеристика продукції, що випускається” і повинен включати в себе такі основні показники:

 • характеристика продукції, що випускається, в т. ч. характеристика принципово нового продукту;
 • тривалість життєвого циклу продукції;
 • технологічні особливості випуску товарів;

В інформації про призначення вироблених продуктів необхідно визначити

мету виробництва конкретних їх видів з точки зору задоволення конкретних потреб споживачів.

Споживчі якості продукції доцільно характеризувати за такими параметрами:

 • основні види сировини, з якої виготовляється продукція;
 • вага “нетто” одиниці продукції;
 • строки зберігання за певних умов;
 • смакові властивості;
 • естетика зовнішнього вигляду;
 • показники якості продукції;
 • хімічний склад;
 • рівень цін;
 • інші відомості.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Підрозділ “Оцінка ринків збуту”.

 Тут розкриваються такі основні питання:

 1. загальна характеристика регіонального ринку продукції;
 2. сегментація ринку продукції, що випускає підприємство в регіоні;
 3. визначення розміру і складу продукції, що випускатиме фірма у    прогнозованому періоді;
 4. організація збуту продукції.

 

4 розділ - маркетинговий план (визначення цільових ринків, ринкової долі і об'єму продаж, конкуренції, цінової стратегії, дистирб'ютерів, виду реклами тощо).

Приклади утворення цін : Цов = S + П + Аз + ПДВ

Де Цов – оптово-відпускна ціна; S – собівартість продукції; П – запланований прибуток; Аз – акцизний збір .

Роздрібна ціна , за якою реалізуються товари населенню:

Цр = Цов + Тн , де Тн – торгівельна надбавка.

Н = В + П + ПДВ - Тн

Де В – витрати підприємства; П – прибуток підприємства; Н – надбавка.

При встановлення граничних розмірів торгівельних надбавок і націнок у підприємствах громадського харчування максимальна роздрібна ціна визначається за формулою:

Цм = С*(1 + Тн)/100 * (1+Н)/100

Де С – собівартість сировини за оптово-відпускними цінами ;

     Тн – граничний розмір торгівельної надбавки у % до оптово-відпускної ціни;

     Н – граничний розмір націнки у % до ціни роздрібної торгівлі (з урахуванням торгівельної надбавки.).

         Величина капіталу, вкладеного у підприємство (К), мінімальний рівень рентабельності (Мрр) і відповідна мінімальна сума прибутку (Пмін) можуть бути визначені кількісно незалежно від обсягу діяльності (V) :

Пмін = К*Мрр/100,

         Визначення обсягів товарообороту, який забезпечує мінімальний прибуток і рентабельність:

VМрр = ( Вп+К*Мрр) / (Вд  - Вз) * 100%,

Де Вп – сума умовно-постійних витрат;

     Вд  - рівень валового доходу;

     Вз – рівень умовно-змінних витрат.

         Визначення товарообороту, який дозволяє одержати максимально можливий прибуток:

Vмакс = (Впмакс) / (Вд – Вз ) * 100%

Основними критеріями оцінки якості плану маркетингу є:

 • чітке визначення потреб ринку;
 • чіткість і обґрунтованість думок з приводу продажі товарів;
 • прозорість факторів маркетинг-плану;
 • переконлива аргументованість розділу як основи стратегії маркетингу;
 • зацікавленість і простота викладення матеріалу.

 

5 розділ -виробничий план (обсяг виробництва продукції та обсяг її реалізації, характеристика виробничих цехів, виробнича програма цехів, загальна характеристика технологічних ліній та обладнання робочих місць у цехах).

         Ця частина бізнес-плану інформує про:

 1. загальний підхід до виробництва;
 2. джерела сировини;
 3. технологічні виробничі процеси;
 4. вимоги до трудових ресурсів і потреби в них;
 5. характер співробітництва постачальників і покупців;
 6. сумарні витрати на виробництво та їх розподіл на постійні та змінні;
 7. контроль за якістю продукції.

 

Інформація про джерела постачання сировини

Постачальник

Хар-ка сировини, напівпродуктів

Основні умови постачання

Види поставок

Методи завозу

Форма оплати

Інші умови

1

2

3

4

5

6

7

 

         Розрахунок чисельності працівників виробництва зводиться до визначення явочної та спискової чисельності:

Чя = (Чян)/Е,

Де Чя – явочна чисельність робітників;

     Дн – номінальне число робочих днів (без святкових і вихідних);

     Е – ефективний фонд робочого часу (без втрат робочого часу у номінальному числі робочих днів).

Чс = Чя * К, де К = Дн

 

6 розділорганізаційно-юридичний план: представлення інформації про забезпеченість випуску продукції і розвиток виробництва; визначення організаційної структури виробництва та штатний розпис; показує організаційно-правовий статус підприємства і форми власності на засоби виробництва.

Фінансова частина

1 розділ - вартість проекту.

2 розділ - реалізація проекту та поставлення продуктів на ринок.

3 розділ - джерела фінансування (основні інвестори, класифікація джерел фінансування, показуються забезпечення та гарантії).

4 розділ - фінансовий облік і графік реалізації проекту, фінансовий план (прогнозований баланс, прогнозований звіт про прибутки та витрати).

5 розділ - економічна та фінансова оцінка ефективності проекту.

         В цьому розділі можливе використання таких формул:

Спрощений показник строку окупності:  nу = U/R, де

                   nу –спрощений показний строку окупності, років,

                   U – розмір інвестицій, тис. грн,

                   R  - щорічний чистий доход. тис. грн.

Кінцевий ефект інвестиційної діяльності:  ЧПД = RtU,

Де Rt  - приведений розмір потоку платежів (чистих доходів)

Рентабельність інвестицій :   Ra= ЧПД/U *100%

Визначення теперішньої вартості майбутніх чистих доходів :

Rt = ЧДt / (1+p)n,

де  ЧДt – майбутній чистий доход;

        р – процент, або дисконтна ставка;

        п – кількість років.

Головна мета цієї частини – сформулювати та представити загальну всебічну та достовірну систему проектів щодо очікуваних фінансових результатів діяльності фірми.

 

Додатки: інформація про конкурентів, проектування об'єму продаж на ринку, вид друкованої реклами та ін.

Категорія: На допомогу вчителю | Додав: Таня (10.12.2017)
Переглядів: 337 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar