Головна » Статті » Методична допомога

ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЕКОНОМІКИ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ПРЕДМЕТА

Вони сприяють формуванню в учнів мотивації до навчання, створенню умов для активного самостійного набуття загальнонаукових та професійних знань, умінь і навичок, забезпечують високий рівень активності в навчально-пізнавальній діяльності. Хоча сьогодні на уроках використовується багато різноманітних активних форм, методів і прийомів, реалізувати їх не завжди вдається через брак часу й інші причини.

Основними факторами, які сприяють розвитку активності й творчості учнів, є інтерес, нестандартність навчально-пізнавальної діяльності, змагальність, ігровий характер занять, емоційність і проблемність. Усі ці складові властиві позакласній роботі з предмету. Найбільше форм і видів позакласної діяльності можна побачити під час проведення предметних тижнів чи декад.

В Іванківському районному ліцеї традиційно проводиться місячник наук. А в рамках місячника проходить день економіки, або день економічних дисциплін. Проведення такого дня вирішує такі завдання:

 • пробудження і розвиток стійкого інтересу учнів до економіки;
 • забезпечення найглибшого розуміння важливих ідей економіки;
 • допомога в оволодінні головними методами економіки;
 • розвиток економічних здібностей учнів, прищеплення учням певних навичок науково-дослідного характеру;
 • розвиток позитивних рис особистості (розумової активності, пізнавальної самостійності, пізнавального інтересу та ін.);
 • ознайомлення учнів з історією економіки, з іменами та біографіями видатних учених-економістів;
 • ознайомлення з важливими відкриттями в галузі економіки;
 • формування наукового світогляду, загальнолюдських духовних цінностей, виховання національної свідомості, поваги до національної культури і традицій України;
 • формування позитивних рис характеру (чесності і правдивості, наполегливості й волі, культури думки й поведінки, обґрунтованості суджень, відповідальності за доручену справу тощо);
 • створення активу, здатного надати вчителю економіки допомогу в організації ефективного навчання економіки всього колективу (допомога у випуску ліцеївської економічної преси, поширенні та пропагуванні економічних знань серед інших учнів).

Принципи організації та проведення дня економіки в ліцеї:

 • загальнопедагогічні принципи;
 • добровільність;
 • інтерес;
 • самодіяльність;
 • зв’язок з життям.

Проведення такого дня має і свої цілі:

 • освітні: розширення знань про економіку, як науку;
 • виховні: формування вміння вести діалог, сперечатися й захищати свою думку;
 • розвивальні: розкриття творчих здібностей учнів, удосконалювати вміння аналізувати та синтезувати отриману раніше інформацію.

В кожному предметному дні можна виділити чотири основних компоненти:

 • практичний компонент передбачає здійснення учнями яких-небудь

практичних дій: це підготовка стінгазети, складання кросвордів, які будуть використані під час проведення вікторин, турнірів. Учні готують виставки малюнків за певними темами або реклами.

 • теоретичний компонент може відрізнятися різноманітністю. Основне

завдання теоретичних заходів - розширити знання учнів про економічні дисципліни та надання теоретичних знань;

 • ігровий компонент - є обовязковим для предметного дня. Він часто

поєднується конкурсним компонентом;

 • конкурсний компонент найбільше подобається учням. Це проведення

різноманітних економічних турнірів, вікторин, конкурсів. Учням подобається така форма роботи, адже це прекрасна можливість показати не тільки свої інтелектуальні можливості, але й уміння спілкуватися, концентрувати свої сили.

Звичайно в ліцеї постійно використовуються різноманітні форми й види позакласної роботи як самостійні заходи. Але практикою доведено, що вони дають кращий результат, коли об'єднані та внесені до плану предметного дня. Проведення дня економіки сприяє підвищенню інтересу до предмета, акцентує увагу на значенні й перспективах розвитку економіки як науки тощо. Тому головне завдання дня економіки полягає в тому, щоб у ньому взяло участь якомога більше учнів, отже про підготовку до нього знає весь ліцей. Яскраві оголошення, ліцеївське  радіо, завдання класам - все це привертає увагу учнів до проведення предметного дня та  спонукає їх узяти участь у заходах.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЕКОНОМІКИ

 

Підготовку до предметного дня варто починати заздалегідь. Створити спеціальний оргкомітет з найбільш активних учнів, які цікавляться економікою, знають її та вміють викликати в інших інтерес до економічних знань. Члени оргкомітету разом із вчителем складають план проведення предметного дня, визначають відповідальних за кожний захід, розподіляють обов'язки, підбирають тексти вікторин, конкурсів, доповідей, повідомлень.

Оголошення про початок проведення дня економіки вивішують заздалегідь на видному місці, барвисто оформляють, вказують дату, місце й план проведення заходів, які відбуватимуться протягом тижня.

У спеціальній передачі ліцеївського радіовузла звучить коротка розповідь про значення економіки як науки, ознайомлення з планом проведення дня, заклик взяти активну участь у ньому.

На кожну перерву плануються конкретні заходи. Для зручності можна спланувати таким чином: перерви по 10 хвилин – невеликі, індивідуальні конкурси, перерви по 15 – 20 хвилин – командні конкурси, або індивідуальні вікторини, що передбачають декілька етапів. Після уроків – велика гра.

Варто пам’ятати про оформлення предметного дня. Це можуть бути вислови відомих людей про економіку, економічні формули, символи. Активних учасників відзначають грамотами, подяками, пам'ятними подарунками тощо.

Обов’язково, як підсумок визначається «Кращий знавець економіки», який також нагороджується подарунком та отримує додаткові бали з економіки.

Отже, організація предметного дня вимагає від учителя й учнів великої та ґрунтовної підготовки, до якої потрібно залучати максимальну кількість учасників.

 

ВИСЛОВИ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО ЕКОНОМІКУ

 1. Свобода вибору в конкурентному суспільстві заснована на тому, якщо хтось

 відмовляється задовольнити наші потреби, ми можемо звернутись до іншого.   

                                                                                         Хайек Фридрих Август Фон

 1. Оскільки бажання людини частіш за все ненаситні, вони хочуть мати в величезній кількості не тільки речі корисні і необхідні, а й приємні та безглузді речі.                                                                                                                   Ж.Боден
 2. Чим більше нам дано, тим більше ми бажаємо.                                       Сенека
 3. Якби людина не бажала то і не було б людини. Причиною будь-якої діяльності є потреба.                                                                          Толстой Л.М.
 4. Якщо ти купуєш те, що тобі непотрібно, то скоро будеш продавати те, що тобі потрібно.                                                                                          Б.Франклін
 5. Підприємець - революціонер в економіці. Прибуток для нього - лише символ успіху. Головне - вступити на незвіданий шлях там, де закінчується звичний порядок.                                                                                                Й.Шумпетер
 6. Економічна свобода – це свобода будь-якої діяльності, яка включає право вибору, ризик і відповідальність.                                                                Овідій
 7. У людині є таке злиття самої людини й економічного середовища, що неможливо відокремити економічне життя від життя морального, ідеальне життя від життя економічного.                                                              Ж. Жорес
 8. Гроші для економічної науки – це те саме, що квадратура кола для геометрії.

                                                                                                               В.С.Джевонс

 1. Ніхто не може сказати, бідний він чи багатий, заглянувши в свою книгу доходів і витрат. Богатим людину робить його серце. Багатство визначається не тим, що людина має, а тим, яка вона є.                                          Генрі Бічер
 2. Економічна свобода набагато ілюзорніша за перше уявлення про неї. Кожен може чинити на ринку, що йому заманеться. Однак, якщо хтось воліє робити те, чого ринок не схвалює, ціною індивідуальної свободи стає економічне розорення.                                                                                       Р.Л. Хейлбронер 
 3.  Незважаючи на величезні розходження в деталях, майже всі економічні проблеми мають ту ж саму суть. Ця суть є в необхідності  зрівноважування попиту і пропозиції.                                                                                А. Маршал
 4. Людина з безліччю позитивних якостей додасть до них ще дві, якщо виявиться здатною заробити і розумно витратити великі гроші.

Е. Севрус

 1. Найближчий розгляд історії переконує нас у тому, що дії людей випливають з їхніх потреб, їхніх пристрастей, їхніх інтересів. І лише вони відіграють головну роль.                                                                                                Г.Гегель
 2. Жодна реклама не може продати те, що продати неможливо.

 С.Паркінсон

 1. Розумний ризик - найпохвальніша сторона людського благополуччя.

Є.Ф. Галіфакс

 1. «Підприємець» - це значить розпочати нову справу, приймаючи на себе всю тяганину пов’язаних з нею турбот і ризику.                            Савицький П.М.
 2. Задовольняти потреби ціною відмови від бажань рівноцінно тому, щоб відрубати ноги, коли потрібні черевики.                                              Д. Свіфт
 3. Ціну нерухомості дізнаються, коли купують, а ціну друга – коли втрачають. 

                                                                                                             Петі Сан Жан

 1. Комерція повинна бути такою, як релігія і наука: не зазнавати ані кохання а ні ненависті.                                                                                                 Баталер
 2. Праця - джерело усякого багатства. Вона - перша і основна умова всього людського життя, і притому в такому ступені, що ми повинні в відомому смислі повинні сказати: праця зробила саму людину.                            Енгельс Ф.
 3.  Самий нещасливий з людей той, для кого в світі не знайшлося роботи

                                                                                                                             І.Кант

Категорія: Методична допомога | Додав: Таня (22.11.2017)
Переглядів: 332 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar